OxoPhos® 17

OxoPhos® 17 is een hoogzuiver organisch bisfosfiet-ligand. Het is de ‘klassieker’ onder de hydroformyleringsco-katalysatoren en een hoogwaardige specialiteit uit de fijnchemie.

WAT IS OXOPHOS® 17 EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

OxoPhos® 17 (BIPHEPHOS) is een hoogzuiver organisch bisfosfiet-ligand met een chloridegehalte van minder dan 250 ppm. Het is bijzonder geschikt als zeer selectieve hydroformyleringsco-katalysator.

Hydroformyleringsreacties zijn reacties van olefinen met koolmonoxide en waterstof. Via hydroformyleringsreacties worden olefinen omgezet in aldehyden, die op hun beurt uitgangsstoffen zijn voor tal van verbindingen zoals organische zuren, oxo-alcoholen, oplosmiddelen, geurstoffen en nog veel meer.

Katalysator-liganden vormen samen met een centraal overgangsmetaalatoom het katalysatorcomplex, dat de doelreactie energetisch mogelijk maakt. Zij bepalen via hun structuur ook de isomeersamenstelling van de doelproducten.  

ENKELE TECHNISCHE DETAILS:  

OxoPhos® 17 maakt samen met geschikte overgangsmetalen en procesomstandigheden zeer hoge omzettingen tot 99 % mogelijk.

Door het speciale ligand-ontwerp van OxoPhos® 17 kan de verhouding tussen lineaire (n) en vertakte (iso) doelmoleculen doelgericht worden aangepast. De n/iso-selectiviteit van OxoPhos® 17 bij isomeriserende hydroformylering is bijzonder hoog, namelijk tot 99:1.

OxoPhos® 17 is een hoogzuiver, fijn chemisch product en met een chloorgehalte van minder dan 250 ppm vrijwel chloorvrij. Naast hydroformylering kan OxoPhos® 17 ook bij andere reacties worden gebruikt, zoals bij hydroaminomethylering.

Hier vindt u meer productinformatie (bijv. technisch informatieblad, SDS, enz.) over OxoPhos® 17 en een brochure.

WAAR WORDT OXOPHOS® 17 GEPRODUCEERD EN HOE WORDT HET GETRANSPORTEERD?  

In ons ultramoderne C4-netwerk verwerken wij verschillende, uitsluitend op C4 gebaseerde grondstofstromen uit stoomkrakers en raffinaderijen, zoals crack-C4 (zgn. CC4) of FCC-C4 (fluid catalytic cracking-C4).

OxoPhos® 17 is een product uit onze katalysatorontwikkeling en getest in onze eigen hydroformyleringsprocessen. Evonik heeft een unieke knowhow over hydroformyleringsprocessen. Onze kennis op het gebied van ligandontwikkeling wordt beschermd door meer dan 100 actieve octrooien en octrooiaanvragen.

OxoPhos® 17 wordt verdeeld vanuit de vestiging van Evonik in Marl, Duitsland. OxoPhos® 17 is verkrijgbaar in hoeveelheden van enkele grammen tot meerdere tonnen, specifiek afgestemd op de speciale eisen van onze klanten.

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?  

Dr. Hinnerk Gordon Becker, hoofd van het marktsegment specialiteiten
Dr. Hinnerk Gordon Becker, hoofd van het marktsegment specialiteiten
Dr. Anna-Chiara Sale, hoofd van marketing specialiteiten
Dr. Anna-Chiara Sale, hoofd van marketing specialiteiten

Het hoofd van ons hydroformyleringsonderzoek, Prof. Dr. Robert Franke, is uw technische contactpersoon voor OxoPhos® 17. Samen met uw commerciële contactpersoon Dr. Hinnerk Gordon Becker helpt hij u met al uw vragen over dit onderwerp. U kunt ook contact opnemen met Dr. Anna Chiara Sale, die u graag zal helpen met zowel technische als commerciële vragen. Bent u geïnteresseerd in ons product? Neem dan contact op met Prof. Dr. Robert FrankeDr. Hinnerk Gordon Becker of Dr. Anna-Chiara Sale per e-mail of via LinkedIn (Hinnerk Becker, Anna-Chiara Sale).

MEER PRODUCTEN: