TECHNISCHE SPECIALITEITEN DIE IN TAL VAN INDUSTRIËLE SECTOREN WORDEN GEBRUIKT

OXO-OLIËN (HS9, LS9, LS13)

Onze oxo-oliën zijn distillatieresiduen uit de productie van C9- en C13-oxo-alcoholen. Hun toepassingen gaan van vloeistoffen voor metaalverwerking, smeermiddelen, lossingsmiddelen, oplosmiddelen en verwerkingshulpmiddelen in de leer- en textielverwerking, tot industriële waterbehandeling, industriële antischuimmiddelen en brandstofcomponenten in diesel en benzine.

WAT ZIJN OXO-OLIËN EN WAARVOOR WORDEN ZE GEBRUIKT?

Evonik biedt de oxo-oliën HS9, LS9 (C8) en LS13 (C12) aan:

  • de oxo-olie HS9 is een complex mengsel van oxygenaten (vooral oxo-alcoholen, ethers, aldol-condensaten, acetalen) met ‘zelf’ emulgerende eigenschappen. Het wordt onder meer gebruikt als oplosmiddel (bijv. voor technische coatings, in de metaal-, leer- en textielverwerking en bij industriële waterbehandeling) en als bestanddeel van industriële antischuimmiddelen en als mengcomponent in dieselbrandstoffen.
  • Oxo-olie LS 9 is een complex mengsel van overwegend vertakte C8-alkanen en -alkenen.
  • Oxo-olie LS 13 is een complex mengsel van overwegend vertakte C12-alkanen en -alkenen. De oxo-oliën LS9 en LS 13 worden gebruikt als tussenproducten (voor de productie van oplosmiddelen) en als blend-componenten in benzine (LS9) en dieselbrandstof (LS13).

ENKELE TECHNISCHE DETAILS:

Door de gebruikte grondstoffen en het productieproces kan de aanwezigheid van zware metalen, chloor en zwavel in al onze oxo-oliën praktisch worden uitgesloten.

Onze oxo-olie HS 9 heeft een relatief hoge kooktemperatuur, een relatief hoog vlampunt en een laag stolpunt.

Onze oxo-olie LS 9 overtuigt met een relatief smal kooktraject bij lage kooktemperatuur, een laag vlampunt en een zeer laag stolpunt, terwijl onze oxo-olie LS 13 een relatief smal kooktraject bij gemiddelde kooktemperatuur, een gemiddeld vlampunt en een zeer laag stolpunt heeft.

Hier vindt u meer productinformatie (bijv. technisch informatieblad, SDS, enz.) over HS9, LS13 en LS9.

Meer informatie over onze technische specialiteiten vindt u in onze brochure

WAAR WORDEN DE OXO-OLIËN GEPRODUCEERD EN HOE WORDEN ZE GETRANSPORTEERD?

In ons ultramoderne C4-netwerk verwerken wij verschillende, uitsluitend op C4 gebaseerde grondstofstromen uit stoomkrakers en raffinaderijen, zoals crack-C4 (zgn. CC4) of FCC-C4 (fluid catalytic cracking-C4). De hoge C4-zuiverheidsgraad van de tussenproducten maakt de productie van bijzonder hoogwaardige derivaten mogelijk. Door het gebruik van speciale zuiverings- en verwerkingstechnologieën worden ongewenste onzuiverheden op betrouwbare wijze geëlimineerd. Onze continue productie garandeert een constante en betrouwbare beschikbaarheid van onze producten. Onze oxo-oliën worden gemaakt in continue productieprocessen in de grootste productievestiging van Evonik in Marl, Duitsland. Alle oxo-oliën zijn zowel in tankwagens als in tankcontainers verkrijgbaar.

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?  

Dr. Hinnerk Gordon Becker, hoofd van het marktsegment specialiteiten
Dr. Hinnerk Gordon Becker, hoofd van het marktsegment specialiteiten
Daniel Steidel, hoofd marketing specialiteiten
Daniel Steidel, hoofd marketing specialiteiten

Dr. Hinnerk Gordon Becker, Daniel Steidel en Sebastian Hotz zijn uw contactpersonen voor alles wat met oxo-oliën te maken heeft. Zij helpen u met al uw vragen over dit onderwerp. Bent u geïnteresseerd in onze producten? Neem dan contact op met Hinnerk Becker, Daniel Steidel of Sebastian Hotz per e-mail of via LinkedIn (Hinnerk Becker, Daniel Steidel, Sebastian Hotz).

MEER PRODUCTEN: