C4-INNOVATIE: TOEKOMSTGERICHTE PROCES- & PRODUCTONTWIKKELING

C4-innovatie staat voor duurzame vooruitgang: wij optimaliseren onze processen, ontwikkelen nieuwe producten en ondersteunen onze klanten met technische expertise.

PROFITEREN VAN ONZE STERKE TECHNOLOGISCHE POSITIE

Wij gebruiken producten van raffinaderijen om monomeren, brandstofcomponenten, oxo-alcoholen en weekmakers in grote hoeveelheden te produceren. Daarnaast produceren wij ook een reeks andere producten voor specifieke toepassingen. De C4-netwerkproductie stelt ons in staat duurzame, bijna 100 procent waarde te creëren uit onze grondstoffen.

Om de efficiëntie en duurzaamheid van de C4-procesketen verder te verhogen, verbeteren zo’n 70 experts voortdurend onze processen en producten.

Als marktleider op dit gebied realiseren wij ongeveer twee derde van onze huidige productomzet met eigen ontwikkelingen. Wij beschermen onze technologieën met meer dan 300 octrooien en octrooiaanvragen over de hele wereld. Elk jaar komen daar zo'n 30-40 nieuwe aanvragen bij.

INNOVATIE ALS MOTOR VAN DE C4-CHEMIE

Bekijk onze YouTube-video ‘Innovatie als motor van de C4-chemie’.

Ons innovatieteam bestaat uit experts op het gebied van chemie, engineering, nanotechnologie en simulatie. Interdisciplinaire teams werken aan de beste oplossing voor u, onze klant.

ULTRAMODERN LABORATORIUM VOOR DE TOEPASSING VAN WEEKMAKERS  

In ons ultramoderne laboratorium voor toepassingen ontwikkelen onze experts nieuwe weekmakers en testen ze die in verschillende toepassingen. Hiervoor gebruiken onze medewerkers standaardformuleringen of testen ze op aanvraag rechtstreeks in recepturen van de klant.

Om onze klanten zo goed mogelijk te ondersteunen, voeren wij in ons laboratorium een groot aantal gangbare testmethoden voor flexibel PVC uit. Voor speciale eisen bieden wij in samenwerking met Evonik Analytics ook methoden aan die gebaseerd zijn op de modernste technologieën. Met onze knowhow en onze moderne analyse- en testmethoden ondersteunen wij dus heel wat projecten van klanten. Wij optimaliseren formules, productieprocessen of onderzoeken de oorzaken van defecten zoals de vorming van bellen, verkleuring, oppervlaktedefecten of vervormingen in het eindproduct.

OPEN INNOVATIE  

Onder het motto ‘Open innovatie’ onderhoudt Evonik een groot aantal samenwerkingsverbanden met universiteiten en wetenschappelijke instituten om de resultaten van geavanceerd onderzoek naar duurzame aspecten van de chemie, biologie en fysica snel aan het bedrijf over te dragen.

Een voorbeeld hiervan is het MACBETH-project.

MACBETH

NU WORDT HET GROOTS - NIEUWE MEMBRAANREACTOR WELDRA OP INDUSTRIËLE SCHAAL

Evonik blijft haar positie als een van de toonaangevende bedrijven op het gebied van C4-chemie verder uitbouwen. In 2020 is het grootste door de EU gefinancierde en door Evonik gecoördineerde project tot dusver van start gegaan: project MACBETH (Membranes And Catalysts Beyond Economic and Technological Hurdles). Het doel is om een nieuw proces voor katalytische synthese met bijbehorende scheidingsapparatuur in één enkele, zeer efficiënte katalytische membraanreactor (CMR) te ontwikkelen. MACBETH is het vervolgproject op ROMEO (Reactor Optimization by Membrane Enhanced Operation), dat in september 2019 is afgerond.

Het MACBETH-consortium bestaat uit 24 partners uit tien verschillende landen. Zo vormt het een netwerk van alle competenties van katalyse, membranen, dragers, reactoren, engineering, modellering tot het perspectief van de eindgebruikers.

"Het is van cruciaal belang dat we over de grenzen van de chemie heen denken, kennis delen en synergieën creëren. Een bedrijf zou dit op zijn eentje helemaal niet kunnen. Ons consortium combineert knowhow die de gewenste doorbraak in katalytische synthese mogelijk maakt", zegt Dr. Marc Oliver Kristen, hoofd van het Innovation Agency bij Evonik en projectleider van MACBETH.

In aparte deelprojecten wordt het concept van de nieuwe reactor nu overgedragen en toegepast op verschillende chemische reacties. Daartoe behoren hydroformylering voor speciale chemicaliën, waterstofproductie voor de sector transport/elektriciteitsproductie, propaan-dehydrogenering (PDH) voor grootschalige chemicaliën en het biokatalytisch kraken van olie voor biotechnologisch vervaardigde producten.

Evonik richt zich in het kader van het project op de hydroformyleringsreactie. Bij deze katalyse, die traditinoeel homogeen wordt uitgevoerd, worden olefinen met synthesegas omgezet in aldehyden.

Duurzaamheid is hierbij een essentiële drijfveer: zo zal de beoogde vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in grootschalige industriële processen tot 35 procent bedragen en de verhoging van de hulpbronnen- en energie-efficiëntie tot 70 procent.

Bovendien garandeert het nieuwe reactorontwerp niet alleen aanzienlijk kleinere en zelfs veiligere productie-installaties. Het helpt ook om de toonaangevende positie van het bedrijf op de markt uit te breiden, want in de toekomst zullen installaties van dit type de investeringskosten (CAPEX) met maximaal 50% en de bedrijfskosten (OPEX) met maximaal 80% kunnen verlagen.

Lees hier alles over het MACBETH-project in een notendop of bezoek de officiële website van het MACBETH-project.

Nieuws over MACBETH vindt u hier.

MEER INFORMATIE: