TECHNISCHE SPECIALITEITEN DIE IN TAL VAN INDUSTRIËLE SECTOREN WORDEN GEBRUIKT

C4-OLIGOMEREN (TRI-N-BUTEEN, TETRABUTAAN, TETRABUTEEN)


Onze oligomeren zijn alkeen- en alkaanisomeermengsels op basis van C4 met verschillende ketenlengtes. Ze worden als tussenproducten bij de productie van alcoholen en organische zuren gebruikt, en als oplosmiddelen of basisvloeistoffen bij industriële waterbehandeling (bijv. bij papierproductie), in booroliën en speciale cosmetische producten.

WAT ZIJN LINEAIRE OLIGOMEREN EN WAARVOOR WORDEN ZE GEBRUIKT?

Evonik biedt de C4-oligomeren tri-n-buteen, tetrabutaan en tetrabuteen aan:

  • Tri-n-buteen is een alkeen-isomeermengsel met een hoog gehalte aan vertakte C12-olefine-isomeren. Het wordt gebruikt als tussenproduct in de chemische industrie (met name voor de productie van isotridekanol en C12-alkanen) en als brandstofcomponent.
  • Tetrabuteen is een alkeen-isomeermengsel met een hoog gehalte aan vertakte C16-olefine-isomeren. Het wordt gebruikt als oplosmiddel en als bestanddeel en/of mengcomponent bij de productie van smeermiddelen, brandstoffen en boorolie, en als oplosmiddel of basisvloeistof bij industriële waterbehandeling (bijv. bij de papierproductie).
  • Tetrabutaan is een alkaan-isomeermengsel (resp. paraffinemengsel) met een hoog gehalte aan vertakte C16-isomeren. Het wordt gebruikt als oplosmiddel en als bestanddeel en/of blend-component voor de productie van technische oliën (bijv. in de metaalverwerking), smeermiddelen en booroliën, en als oplosmiddel of basisvloeistof bij industriële waterbehandeling.

ENKELE TECHNISCHE DETAILS:

Door de gebruikte grondstoffen en het productieproces kan de aanwezigheid van aromaten, zware metalen, chloor en zwavel in al onze C4-oligomeren praktisch worden uitgesloten. Ons tri-n-buteen heeft een smal kooktraject vanwege de hoge zuiverheid van het C12-isomeer en mag tijdens de opslag niet worden blootgesteld aan zuurstof (in de lucht). Stabilisatie (bijv. met BHT) wordt aanbevolen. Ons tetrabuteen en tetrabutaan hebben een breder kooktraject vanwege het gehalte aan hogere (> C16) isomeren. Door de aanwezigheid van microkristallijne paraffines in tetrabutaan kan bij lage temperaturen een (omkeerbare) vertroebeling van het product optreden.

Hier vindt u meer productinformatie (bijv. technisch informatieblad, SDS, enz.) over Tri-n-buteenTetrabutaan en Tetrabuteen

Meer informatie vindt u in onze brochure.

WAAR WORDEN DE C4-OLIGOMEREN GEPRODUCEERD EN HOE WORDEN ZE GETRANSPORTEERD?

In ons ultramoderne C4-netwerk verwerken wij verschillende, uitsluitend op C4 gebaseerde grondstofstromen uit stoomkrakers en raffinaderijen, zoals crack-C4 (zgn. CC4) of FCC-C4 (fluid catalytic cracking-C4). De hoge C4-zuiverheidsgraad van de tussenproducten maakt de productie van bijzonder hoogwaardige derivaten mogelijk. Door het gebruik van speciale zuiverings- en verwerkingstechnologieën worden ongewenste onzuiverheden op betrouwbare wijze geëlimineerd. Onze continue productie garandeert een constante en betrouwbare beschikbaarheid van onze producten. C4-oligomeren worden op basis van n-butenen geproduceerd in de productievestigingen van Evonik in Antwerpen, België (tri-n-buteen en tetrabuteen) en in Marl, Duitsland (tetrabutaan). Tri-n-buteen is uitsluitend beschikbaar via binnenvaart- en zeeschepen (minimale orderhoeveelheid: 500 mt), tetrabuteen zowel via binnenvaart- en zeeschepen als via tankwagens en tankcontainers, tetrabutaan alleen via tankwagens en tankcontainers.

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Dr. Hinnerk Gordon Becker, hoofd van het marktsegment specialiteiten
Dr. Hinnerk Gordon Becker, hoofd van het marktsegment specialiteiten
Daniel Steidel, hoofd marketing specialiteiten
Daniel Steidel, hoofd marketing specialiteiten

Dr. Hinnerk Gordon Becker, Daniel Steidel en Sebastian Hotz zijn uw contactpersonen voor alles wat met C4-oligomeren te maken heeft. Zij helpen u met al uw vragen over dit onderwerp. Bent u geïnteresseerd in onze producten? Neem dan contact op met Hinnerk BeckerDaniel Steidel of Sebastian Hotz per e-mail of via LinkedIn (Hinnerk BeckerDaniel Steidel, Sebastian Hotz).

MEER PRODUCTEN: