OXO-ALCOHOL VOOR WEEKMAKERS EN OPPERVLAKTEACTIEVE STOFFEN

2-Propylheptanol (2-PH)


Als oxo-alcohol op basis van C4 is 2-propylheptanol, afgekort 2-PH, een belangrijke grondstof voor de productie van weekmakers en oppervlakteactieve stoffen.  
 

WAT IS 2-PH?

2-Propylheptanol, afgekort 2-PH, is een oxo-alcohol op basis van C4. Het kan voor de productie van weekmakers en als grondstof voor de productie van oppervlakteactieve stoffen worden gebruikt. DPHP, een uit 2-PH vervaardigde weekmaker, wordt hoofdzakelijk gebruikt bij de productie van flexibele PVC-producten voor de bouwindustrie. Oppervlakteactieve stoffen op basis van 2-PH worden in tal van reinigingsmiddelen gebruikt.

Als leverancier van 2-PH draagt Evonik actief bij tot de verbetering van het aanbod van weekmakers met een hoog moleculair gewicht. Weekmakers op basis van 2-PH worden gekenmerkt door goede eigenschappen bij lage temperaturen en een lage vluchtigheid. Daarnaast kunnen ze op diverse manieren worden toegepast. Bovendien behoren hoogmoleculaire weekmakers tot de meest bestudeerde chemische stoffen en zijn zij in studies van de Europese Unie als risicovrij omschreven. Steeds meer PVC-verwerkers geven dan ook de voorkeur aan het gebruik van weekmakers met een hoog moleculair gewicht.

Met zijn oxo-alcohol 2-PH en de daaruit vervaardigde weekmakers speelt Evonik al lange tijd een belangrijk rol in de wereldwijde waardeketen voor flexibel PVC. Als onderdeel van deze waardeketen vervult Evonik niet alleen een belangrijke functie als betrouwbare leverancier van belangrijke grondstoffen voor kabels of PVC-dakbanen. De Business Line ontwikkelt ook duurzame weekmakers en is actief betrokken bij het life-cycle-management van hoogmoleculaire weekmakers, zoals de universele weekmaker DINP.

Het veilige en duurzame gebruik van producten heeft voor Evonik altijd de hoogste prioriteit - wereldwijd en in nauwe samenwerking met zijn klanten. De Business Line Evonik Oxeno is actief in tal van industriële en handelsverenigingen in Europa, Azië en Noord-Amerika en gebruikt deze om de wetenschappelijk onderbouwde evaluatie van zijn producten te bevorderen. De verenigingen bevorderen de onderlinge kennisuitwisseling en doen dienst als bijkomend belangrijk informatiekanaal voor klanten en andere stakeholders.

WAARVOOR WORDT 2-PH GEBRUIKT?  

2-PH kan worden gebruikt bij de productie van weekmakers, oppervlakteactieve stoffen en smeermiddelen. Het wordt ook als uitgangsstof voor acrylaten gebruikt. Weekmakers veranderen broos PVC in een flexibel materiaal, waardoor de kunststof op grote schaal kan worden gebruikt in consumentengoederen. Zo zijn ze bijvoorbeeld een bestanddeel van kabelisolatie, dekzeilen of folies.

Bekijk onze video ‘oxo-alcoholen in 60 seconden’ en kom nog meer te weten over onze oxo-alcoholen.

ENKELE TECHNISCHE DETAILS:  

2-PH wordt vervaardigd in ons ultramoderne C4-netwerk. Het is een hoogzuiver mengsel van C10-oxo-alcoholen. Als volledig synthetische, vertakte primaire alcohol heeft het product een milde alcoholachtige geur. Het is geschikt voor de vervanging van andere vertakte C9-C12-alcoholen met korte ketens evenals lineaire alcoholmengsels. Het product is makkelijk biologisch afbreekbaar.

De weekmaker alcohol 2-PH wordt geproduceerd door middel van de zogenaamde oxo-reactie. In dit proces wordt een alkeen gereageerd met een mengsel van koolmonoxide en waterstof in aanwezigheid van een katalysatorsysteem bestaande uit een metaal en een ligand. Aangezien deze belangrijke stap een van de duurste onderdelen van het proces is, heeft Evonik een verbeterd proces ontwikkeld met behulp van de modernste methodes zoals computational chemistry. Dit proces is sinds eind 2014 in werking getreden.

Hier vindt u meer productinformatie (bijv. technisch informatieblad, SDS, enz.) over 2-PH en een flyer over onze oxo-Alcoholen. 
 

WAAR WORDT 2-PH GEPRODUCEERD EN HOE WORDT HET GETRANSPORTEERD?  

In ons ultramoderne C4-netwerk verwerken we verschillende grondstofstromen zoals crack-C4 of FCC-C4 (fluid catalytic cracking -C4) uit stoomkrakers of raffinaderijen. Het product wordt geproduceerd in de Evonik-vestiging in Marl, Duitsland. Wij bieden onze klanten de volgende transportmiddelen voor 2-PH: ISO-containers, tankwagens, spoorketelwagons, binnenvaartschepen en zeeschepen.

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?  

Torben Elm-Bunte, marketing manager oxo-alcoholen
Torben Elm-Bunte, marketing manager oxo-alcoholen
Dr. Michael Graß, hoofd van de toepassingstechnologie voor weekmakers
 
Dr. Michael Graß, hoofd van de toepassingstechnologie voor weekmakers  

Torben Elm-Bunte, marketing manager oxo-alcoholen, en Dr. Michael Graß, hoofd van de toepassingstechnologie voor weekmakers, zijn uw contactpersonen voor alles wat te maken heeft met het product 2-PH. Zij zullen u graag helpen met al uw vragen over dit onderwerp. Bent u geïnteresseerd in ons product? Neem dan contact op met Torben-Elm-Bunte of Dr. Michael Graß per e-mail of via LinkedIn (Torben-Elm-Bunte & Dr. Michael Graß).

MEER PRODUCTEN: