OXO-ALCOHOL VOOR WEEKMAKERS EN OPPERVLAKTEACTIEVE STOFFEN

Isononanol (INA)


Isononanol, ook bekend als isononylalcohol of kortweg INA, is een oxo-alcohol op basis van C4 en vormt een belangrijk bestanddeel bij de productie van weekmakers en oppervlakteactieve stoffen.

WAT IS INA?

Onze C9 oxo-alcohol isononanol, ook bekend als isononylalcohol of kortweg INA, is een belangrijke grondstof bij de productie van weekmakers en oppervlakteactieve stoffen. Als alcohol op basis van C4 is INA een belangrijk bestanddeel voor de productie van hoogwaardige weekmakers zoals diisononylftalaat (DINP), diisononylcyclohexanoaat (DINCH), diisononyladipaat (DINA) en triisononyltrimellitate (TINTM), die in een groot aantal toepassingen kunnen worden gebruikt. Producten die met INA worden vervaardigd, worden vooral in de PVC-industrie gebruikt. Zo zijn ze te vinden in de automobielindustrie, vloeren, draden en kabels evenals in de bouwsector. Door de evoluerende gezondheids- en milieuvoorschriften in combinatie met downstream-toepassingen bevindt INA zich in een goede positie om aan deze behoeften te voldoen.

Met zijn oxo-alcohol en de daaruit vervaardigde weekmakers speelt Evonik al lange tijd een belangrijk rol in de wereldwijde waardeketen voor flexibel PVC. Als onderdeel van deze waardeketen vervult Evonik niet alleen een belangrijke functie als betrouwbare leverancier van belangrijke grondstoffen voor vloeren, bodembescherming of PVC-dakbanen. De Business Line ontwikkelt ook duurzame weekmakers en is actief betrokken bij het life-cycle-management van hoogmoleculaire weekmakers, zoals de universele weekmaker DINP.

Het veilige en duurzame gebruik van producten heeft voor Evonik altijd de hoogste prioriteit - wereldwijd en in nauwe samenwerking met zijn klanten. De Business Line Evonik Oxeno is actief in tal van industriële en handelsverenigingen in Europa, Azië en Noord-Amerika en gebruikt deze om de wetenschappelijk onderbouwde evaluatie van zijn producten te bevorderen. De verenigingen bevorderen de onderlinge kennisuitwisseling en doen dienst als een bijkomend belangrijk informatiekanaal voor klanten en andere stakeholders.

WAARVOOR WORDT INA GEBRUIKT?

INA wordt hoofdzakelijk als tussenproduct voor de productie van kunststoffen gebruikt. Onze klanten zetten dit product met andere stoffen om in nieuwe producten, zoals weekmakers. Daarna worden deze in commerciële toepassingen gebruikt, zoals vloeren, draden, kabels en kunstleer.

Een tweede belangrijke toepassing zijn oppervlakteactieve stoffen: Oppervlakteactieve stoffen op basis van INA bieden superieure reinigingsvoordelen en stellen fabrikanten in staat milieuvriendelijke, biologisch afbreekbare en duurzame reinigingsformules te ontwikkelen. Deze oppervlakteactieve stoffen zijn een duurzame keuze voor producenten die oplosmiddelen in hun reinigingsmiddelen willen vervangen en op zoek zijn naar multifunctionele ingrediënten in hun reinigingsmiddelen. Zij leveren uitstekende prestaties bij het ontvetten en maken de ontwikkeling van efficiënte reinigingsmiddelen met minder bestanddelen mogelijk.

ENKELE TECHNISCHE DETAILS:  

INA wordt vervaardigd in ons ultramoderne C4-netwerk. Isononanol is een mengsel van laagvertakte C9 oxo-alcoholen en wordt verkregen door hydroformylering van een C8-rijk olefine-mengsel. De heldere vloeistof is gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Hier vindt u meer productinformatie (bijv. technisch informatieblad, SDS, enz.) en onze flyer over INA.

WAAR WORDT INA GEPRODUCEERD EN HOE WORDT HET GETRANSPORTEERD?

In ons C4-netwerk verwerken we verschillende grondstofstromen zoals crack-C4 of FCC-C4 (fluid catalytic cracking-C4) uit stoomkrakers of raffinaderijen. De oxo-alcohol isononylalcohol wordt geproduceerd in onze vestiging in Marl, Duitsland. Het transport gebeurt via zee- en binnenschepen evenals tankwagens en tankcontainers.

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Torben Elm-Bunte, marketing manager oxo-alcoholen
Torben Elm-Bunte, marketing manager oxo-alcoholen
Dr. Michael Graß, hoofd van de toepassingstechnologie voor weekmakers
Dr. Michael Graß, hoofd van de toepassingstechnologie voor weekmakers

Torben Elm-Bunte, marketing manager oxo-alcoholen, en Dr. Michael Graß, hoofd van de toepassingstechnologie voor weekmakers, zijn uw contactpersonen voor alles wat met het product isononylalcohol te maken heeft. Zij zullen u graag helpen met al uw vragen over dit onderwerp. Bent u geïnteresseerd in ons product? Neem dan contact op met Torben-Elm-Bunte of Dr. Michael Graß per e-mail of via LinkedIn (Torben-Elm-Bunte & Dr. Michael Graß).

MEER PRODUCTEN: