OCTAANBOOSTER VOOR HOGE BRANDSTOFEFFICIËNTIE

MTBE


De octaanbooster MTBE optimaliseert de verbranding van brandstof in verbrandingsmotoren en vermindert zowel het brandstofverbruik als de schadelijke uitstoot. In benzine draagt MTBE dus bij tot een efficiënter gebruik van fossiele grondstoffen en een betere luchtkwaliteit.
 

What is MTBE?  

MTBE (methyl-tert-butylether) is een brandbare, heldere, kleurloze vloeistof met een lage viscositeit en behoort als organisch-chemische verbinding tot de alifatische ethers. De MTBE-molecule wordt door een zuurgekatalyseerde synthese van isobuteen en methanol geproduceerd.

Door grondstoffen van hernieuwbare oorsprong te gebruiken, kunnen wij ook een bio-MTBE met minder broeikasgasemissies aanbieden.

WAARVOOR WORDT MTBE GEBRUIKT?  

MTBE is een erkende brandstofcomponent en is als additief nodig in brandstofmengsels om te voldoen aan de eisen van moderne motoren. MTBE verhoogt bijvoorbeeld het octaangehalte van benzine en maakt een efficiëntere verbranding van de brandstoffen in de motor mogelijk. Zo voorkomt MTBE de neiging van benzine tot spontane verbranding (antiklopmiddel) en vermindert het de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen zoals koolmonoxide, koolwaterstoffen en fijnstof (vluchtige organische stoffen (VOS) en particulates matter (PM)). Het hoge blend-octaangehalte van MTBE maakt het ook mogelijk om giftige blend-componenten zoals lood, mangaan en benzeen in benzine te vervangen. Op die manier maakt MTBE wereldwijd schonere brandstoffen mogelijk, draagt het bij tot een betere luchtkwaliteit en ondersteunt het de decarbonisatie van de vervoerssector door een efficiënter gebruik van benzine.
 

ENKELE TECHNISCHE DETAILS  

MTBE overtuigt in de blend-matrix met zijn waardevolle eigenschappen: met een verlaagde dampdruk (vapour pressure - RVP) van 0,55 bar en een ‘Research Octane Number’ (RON) van 117 is MTBE wereldwijd zeer populair als blend-component. MTBE kan op conventionele wijze worden gesynthetiseerd door ethervorming van isobuteen en methanol of met behulp van hernieuwbare grondstoffen zoals biomassa. Bijgevolg beschikt MTBE over een hogere energiedichtheid dan methyl- en ethylalcohol en verbetert het de prestaties van schone brandstoffen.  

Hier vindt u meer productinformatie (bijv. technisch informatieblad, MSDS, enz.) over MTBE.
 

WAAR WORDT ANTIKLOPMIDDEL MTBE GEPRODUCEERD EN HOE WORDT HET GETRANSPORTEERD?  

In ons ultramoderne C4-netwerk verwerken we verschillende grondstofstromen zoals crack-C4 of FCC-C4 (fluid catalytic cracking-C4) uit stoomkrakers of raffinaderijen. De MTBE-productie in de twee vestigingen van Evonik in Marl (Duitsland) en Antwerpen (België) zorgt voor extra flexibiliteit en verhoogt de leveringszekerheid voor onze klanten over de hele wereld.

Wij vullen onze expertise op het gebied van logistiek en supply chain aan met een brede waaier van transportmiddelen: Levering is mogelijk per spoor met ketelwagons, met binnenvaartschepen en zeeschepen.

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Arnd Schade is uw contactpersoon voor ons antiklopmiddel MTBE. Hij zal u graag helpen met al uw vragen over dit benzineadditief. Bent u geïnteresseerd in ons product? Neem dan contact op met Arnd Schade per e-mail of via LinkedIn.

MEER PRODUCTEN: