Management - boven: Frank Beißmann (Marl), Wim Mellaerts (Antwerp), Gerhardt Bachstädter (Marl), onder: Koen Vermeiren (Antwerp), Sanjay Kakkar (USA)

C4-Verbond

Onze waarden

Met onze waarden creëren we een gemeenschappelijke basis voor het gedrag en de acties van alle collega's - onder elkaar en ook in samenwerking met externe partners.

Onze waarden definiëren de principes en overtuigingen die we bij Oxeno uitdragen en het gedrag dat we van onze medewerkers verwachten. Ze dienen daarom als leidraad voor beslissingen en handelingen binnen het bedrijf.

We willen onze waarden gebruiken om een positieve bedrijfscultuur te bevorderen en het vertrouwen en de loyaliteit van onze medewerkers, klanten en zakenpartners te behouden en uit te breiden.

Prestatie: Wij beschouwen expertise, diversiteit en prestatiegerichtheid als de basis voor wederzijds succes.

Vertrouwen: Wij staan voor open communicatie en een respectvolle samenwerking die op vertrouwen is gebaseerd.

Moed: Wij staan open voor nieuwe ideeën en hebben de moed om te veranderen.

Ondernemerschap: Wij hebben een ondernemersmentaliteit en handelen samen.

Verantwoordingsplicht: Wij nemen de verantwoordelijkheid voor al onze beslissingen.

Verantwoordelijkheid: Veiligheid, milieu en gezondheid zijn voor ons een prioriteit.

Weitere Themen: