C4-Verbond

Visie, missie en purpose

We willen deze drie-eenheid gebruiken om de richting van Oxeno te beschrijven en een ankerpunt voor onze identiteit te bieden.

Visie: Chemistry4Future – Wij verhogen de waarde van C4-chemie op duurzame wijze.

“Met de visie beschrijven we ons lange-termijndoel en geven we een idee van waar we ons bedrijf in de toekomst willen zien. De visie dient als leidend oriëntatiepunt voor alle beslissingen en acties binnen het bedrijf. Daarom stemmen we al onze activiteiten af op deze visi,” legt Managing Director Frank Beißmann uit.

Missie: Chemistry4People® – Wij creëren de toekomst van C4-chemie samen met onze partners.

Gerhard Bachstädter, ook Managing Director, voegt hieraan toe: “Onze missie beschrijft wat we doen om onze visie te bereiken - samen met klanten, leveranciers en samenwerkingspartners. Het definieert het doel van ons werk en beschrijft ons pad naar de toekomst: we maken chemie voor mensen door middel van producten die het leven gemakkelijker maken en bijdragen aan een goede levensstandaard.”

Purpose: Oxeno – The C4Chemistry leader

Purpose is een ander belangrijk onderdeel van de triade. Het beschrijft waarom Oxeno bestaat en wat we willen bereiken. Het doel geeft dus een overkoepelende betekenis aan ons handelen en dient als motivatie voor medewerkers, sollicitanten en klanten. Of met andere woorden: We geven vorm aan C4Chemie door onderwerpen als digitalisering, duurzaamheid, technologieën, procesoptimalisatie - we willen hierin pioniers zijn.

Weitere Themen: