SAMENWERKING MET BRANCHEORGANISATIES

SAMEN BEREIKEN WE MEER

De C4-business is betrokken bij tal van industriële en beroepsorganisaties die de chemische sector een platform bieden.

DE INDUSTRIE EEN STEM GEVEN

Industriële en beroepsorganisaties zijn de spreekbuis van de hele waardeketen en fungeren als informatiekanaal voor klanten en geïnteresseerde stakeholders. Als stem van de publieke opinie vervullen deze organisaties belangrijke taken:

  • Zij creëren een extra informatiekanaal voor klanten en andere stakeholders.
  • Zij maken een continue uitwisseling met wetenschappelijke experts, autoriteiten en productgebruikers mogelijk binnen een betrouwbaar en juridisch kader.
  • Zij bieden de leden de mogelijkheid om mee te werken aan sectorinitiatieven evenals regionale en wereldwijde informatiecampagnes.

De business line Evonik Oxeno is in de volgende organisaties vertegenwoordigd:

DE VOLGENDE VIER ORGANISATIES WILLEN WIJ GRAAG IN MEER DETAIL AAN U VOORSTELLEN:

European Plasticisers

European Plasticisers is de stem van de Europese weekmakerindustrie. De brancheorganisatie wil de positieve bijdrage van weekmakers aan het dagelijks leven in de kijker zetten.
Daarnaast stelt deze organisatie ook gegronde, wetenschappelijk onderbouwde informatie over weekmakers ter beschikking en is ze in Europa al vele jaren het betrouwbare aanspreekpunt voor alle vragen over weekmakers die in PVC worden gebruikt.

VinylPlus Europe

VinylPlus is het vrijwillige duurzaamheidsinitiatief van de Europese PVC-industrie. Het brengt de fabrikanten en verwerkers van PVC, de producenten van stabilisatoren en weekmakers, recycleerders en machinebouwers bij elkaar om gezamenlijk het duurzame gebruik van PVC te bevorderen. Het recycleren van PVC is een essentiële topic. De Europese PVC-branche werkt al sinds de jaren negentig aan dit thema. Een nieuwe belangrijke mijlpaal is de vrijwillige verbintenis VinylPlus2030 die in 2021 is aangenomen. Hierin definieert de sector drie wegen die naar meer duurzaamheid in de PVC-waardeketen leiden, zoals de verdere uitbreiding van recycling.

Asian Clean Fuels Association

ACFA werd in 2000 opgericht als een non-profitorganisatie die een verantwoord gebruik van ethers in autobrandstoffen promoot. De organisatie werkt nauw samen met beleidsmakers, milieu-NGO's, internationale normalisatie-instanties, regelgevers en belanghebbenden uit de brandstofindustrie om het gebruik van schone brandstoffen in het vervoer te promoten en te bevorderen. Haar werk is gebaseerd op gegronde, wetenschappelijk betrouwbare inzichten, met als doel schonere, meer kosteneffectieve brandstoffen te ontwikkelen die aan een duurzaam milieu bijdragen.

Sustainable Fuels Europe

Sustainable Fuels Europe legt zich toe op een verantwoorde productie, gebruik en promotie van schone, hoogwaardige en zeer efficiënte benzinecomponenten. De organisatie ondersteunt en verspreidt gevorderd wetenschappelijk onderzoek naar de voordelen en effecten van brandstofethers op de prestaties van voertuigen, de gezondheid en het milieu, en zet zich in voor beleidsvorming op basis van wetenschap. Daarbij werkt zij actief samen met alle belanghebbenden: regelgevers, wetgevers, de industrie, NGO's en de academische gemeenschap.

MEER INFORMATIE: