Onze Geschiedenis

In 2002 ging in Antwerpen een nieuwe C4-eenheid van start met een investeringsvolume van 50 miljoen euro.

Op 22 februari 2002 werd de "K-1360" kolom van de Oxeno-fabriek in Antwerpen voor het eerst gevuld met N-butaan. Dit was de eerste stap in de ingebruikname van de Antwerpse vestiging, die nieuw was voor de C4-activiteiten. De nieuwe site moet het mogelijk maken om in de toekomst nog beter in te spelen op de wereldwijde behoeften van klanten - volgens het motto "Chemistry4People®".

Dit heeft zijn vruchten afgeworpen: voortdurende uitbreidingen in de daaropvolgende jaren tonen aan hoe succesvol de C4-chemie in Antwerpen is geworden.

De Oxeno-fabriek vervaardigt producten op basis van C4-grondstoffen. C4-producten uit Antwerpen worden voornamelijk gebruikt als chemische tussenproducten. Na gedeeltelijke verwerking bij OXENO in Marl en bij onze klanten ondergaat het heel verschillende toepassingen gaande van de automobielindustrie, over wonen en vrije tijd tot textiel en cosmetica.

Evonik Oxeno bekleedt met haar C4-producten een sterke markt- en technologiepositie. Met haar productievestigingen in Marl en Antwerpen beschikt zij over een C4-verbond met moderne, op eigen knowhow gebaseerde processen.